Domů

Chcete se zlepšit v angličtině nebo němčině? Potřebujete překlad či korekturu nebo dokonce audiozáznam? Chcete profesionální přístup rodilého mluvčího? Pak jste na správném místě!

 

Kurzy a konverzace

Najděte si pro Vás efektivní metodu výuky a zrychlete svůj postup učení cizího jazyka v kurzech němčiny a angličtiny.

Je zřejmé, že individuální přístup je nejefektivnějším a nejintenzivnějším způsobem jak se naučit a zlepšit znalost cizího jazyka. Kurzy němčiny a angličtiny jsou proto zaměřené na jednotlivce a malé skupiny s maximálním zapojením do činnosti v hodině.

Domluva místa a času je flexibilní. Záleží na přání zákazníka, co mu nejlépe vyhovuje. Stejně tak trvání a studijní plán je vytvořen podle cílů stanovených na začátku kurzu.

 

Mluvte s rodilým mluvčím, procvičte si gramatiku a rozšiřte si aktivní slovní zásobu při konverzaci v němčině či angličtině.

Konverzace je  nepostradatelnou, ne-li hlavní součástí výuky cizího jazyka. Bohužel se v místních podmínkách z nějakého důvodu opomíná a důraz je kladen na gramatiku a slovíčka. Ne, že by to nebylo důležité, ale jaký to má význam, když tato znalost není aplikována? A to je právě cílem aktivní konverzace. Procvičit si správné používání gramatiky, nových slov a větných konstrukcí tak, jak se opravdu mluví v Německu, Velké Británii či Spojených státech. Konverzace v cizím jazyce má ale i jiný význam, a to pomoci se s novým jazykem sžít, osvojit si ho, nebát se mluvit, i když možná s chybami. Neučíme se jazyk pro školu, ale pro sebe! Jazyk je o výměně informací, porozumění, a ne o hledání gramatických chyb.

S Lingualis je konverzace zábavou!

 

 Šetřete čas a peníze, zkuste Skype lekce němčiny a angličtiny.

Máte minimum času na zlepšení němčiny nebo angličtiny a nechcete ho trávit cestováním? Chcete být flexibilní s časem výuky? Potřebujete si narychlo osvěžit znalosti před pracovní cestou, dovolenou nebo zkouškou? Skype lekce a konverzace je ideální formou jazykového e-learningu.

O mě

Lisa J. Middelberg

Vždy mě fascinoval svět a lidi. Cizí země a jazyky byly mým dlouhodobým cílem. Česká republika mě zlákala před několika lety a za tu dobu, co zde žili jsem se naučila mnohému, včetně češtiny. 

Studovala jsem pedagogii a nyní již několik let učím jako rodilá mluvčí němčinu a angličtinu, dělám jazykové korektury a překládám texty a weby, píši učebnice a nahrávám ve studiu.

Své předpoklady pro výuku němčiny a angličtiny můžu shrnout do několika bodů:

Učím, co umím: Učím a pracuji s jazyky, které opravdu umím, protože jimi mluvím celý život. Jsem z Německa, ale od mala mluvím také anglicky, protože část mé rodiny je z Velké Británie, a já se tedy v anglickém prostředí pohybuji od mých prvních let.

Učím profesionálně: Mám pedagogické vzdělání a přehled v oboru. Ovládat dobře nějaký jazyk neznamená automaticky být také schopen ho efektivně učit. Já jsem vystudovala prestižní pedagogickou universitu v Münster (Německo) se zaměřením na biologii, angličtinu a španělštinu a jsem tedy oprávněna tyto obory vyučovat. Již během studia jsem také získala praktické zkušenosti výukou na středních školách nejen v Německu, ale také v Anglii, Španělsku a Kanadě. Po škole jsem také začala učit dospělé jak v individuálních, tak ve skupinových kurzech, zejména v Brně a okolí. Mám již tedy bohaté zkušenosti s výukou, a to jak prostřednictvím různých jazykových škol, tak i samostatně.

Mluvím česky! Ano, i mě se to zdá trochu neuvěřitelné po prvním střetu s češtinou, ale jsem nyní již schopná efektivní komunikace v češtině, která nejen usnadní domluvu a organizaci, ale hlavně se znalostí české gramatiky mohu zdůraznit podobnosti či rozdíly češtiny a cizího jazyka.

 

Ale hlavně: Vyučování mě baví! Při každé hodině máme stejný cíl a tím je Vaše zlepšení!